Siirry suoraan sisältöön

Tunnetko kemikaaliturvallisuuden perusteet?

AutolainTunnetko kemikaaliturvallisuuden perusteet?a laskuri: näin se toimii

Yritysten ja työpaikkojen kemikaaliturvallisuus on ehdottoman tärkeää ja siihen kuuluvia menetelmiä pitää noudattaa poikkeuksetta. Menetelmillä pyritään tunnistamaan kemikaalien käyttötapoja ja arvioimaan sekä suojautumaan riskeiltä. 

Kemikaaliturvallisuutta valvotaan Suomessa aktiivisesti, mutta tiedot perusasioista vaikuttavat olevan monella hataralla pohjalla. Kemikaaliturvallisuuden noudattaminen on sekä työnantajalla että työntekijälle. 

Yrityksen pitää varmistaa, että kemikaaliturvallisuus ja siihen liittyvät menetelmät ovat täysin kunnossa, jotta edistetään turvallista työympäristöä ja vältetään mahdollisilta onnettomuuksilta ja haitoilta. Sitä pitää noudattaa muun muassa auto- ja kuljetusalalla, jossa noudatetaan kemikaaliturvallisuuteen liittyviä tiettyjä toimenpiteitä.

Kemikaaliturvallisuus autokorjaamoissa

Kemikaaliturvallisuus on tärkeää, koska kemikaalit sisältävät paljon vakavia riskejä työpaikoilla. Tyypillisimpiä työtapaturmia ovat muun muassa silmävammat, mutta kemikaalit voivat aiheuttaa myös tiettyjä ammattitauteja. Niitä ovat esimerkiksi iho-oireet, syövät ja lisääntymisterveyden ongelmat.

Auto- ja moottoripyöräkorjaamoiden työntekijät voivat kohdat omat haitalliset kemikaalinsa. Niitä ovat esimerkiksi jarrunesteet, akkuhapot, polttoaineet ja öljyt. Myös erilaiset liuottimet voivat olla terveydelliselle haitallisia ja niihin voi altistua erityisesti auto- ja moottoripyöräkorjaamoissa. 

Tietotaito hakusessa pienissä yrityksissä

Kemikaaliturvallisuutta valvotaan Suomessa melko ahkerasti ja valvontaa suoritetaan joskus myös tehostetusti. Tehovalvonnoissa on käynyt ilmi, että erityisesti pienten työpaikkoijen kemikaaliturvallisuuteen liittyvä tietotaito on helkoissa kantimissa. Tämä havaittiin eri puolella Suomea. 

Tarkastuksen kohteina oli yrityksiä, jotka tarjoavat pieniä teollisia palveluita. Näitä olivat muun muassa pesulat ja aiemmin mainitut auto- ja moottoripyöräkorjaamot. Tulokset olivat huolestuttavia, sillä ne osoittivat perustietojen olleen hukassa. Vaikutti siltä, että yrityksissä tiedettiin enemmän muista turvallisuuteen liittyvistä osa-alueista, kuten koneturvallisuudesta ja tapahtumien torjunnasta. 

Valvonnassa havaittiin myös, että monissa yrityksissä hallittiin kemikaaliriskejä pitkälti omalla tuntumalla. Järjestelmällisyyttä puuttui ja esimerkiksi oikeita suojautumiskeinoja ei tarkistettu riittävästi. Käyttöturvallisuustiedotteita pitäisi hyödyntää enemmän, koska ne voivat olla hyvä apu vaarallisten kemikaalien kanssa. Kun niitä ei osata hyödyntää tarpeeksi, voi työntekijä päätyä todennäköisemmin käsittelemään vaarallisia myrkkyjä väärällä tavalla. 

Vihreämpää tulevaisuutta Euroopasta

Green Deal on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, joka julkistettiin vuonna 2019. Sen tarkoituksena on ratkaista ympäristöön liittyviä haasteita ja ongelmia, jotka saattavat olla suuria riskejä sekä ympäristölle että ihmisille. Tavoitteena on vähentää kemikaalien aiheuttamia riskejä. 

Green Dealin sisältö on erittäin laaja ja siihen on lisätty paljon toimenpiteitä eri aloille. Ne liittyvät myös kemikaaleihin koskeviin toimiin ja haitallisille kemikaaleille halutaan löytää kestäviä ja turvallisia vaihtoehtoja. Suomen tavoitteet kohdistuvat erityisesti vesistöjen kemikaalialtistumisen vähentämiseen. 

Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet ovat hyviä ja tarpeellisia, mutta haasteet antavat mahdollisuuksia myös yrityksille. Innovatiiviset yritykset saavat mahdollisuuden kehittää uusia ja kestävämpiä aineita ja käyttötapoja, kun riskialttiiden kemikaalien käyttöä rajoitetaan tai säädetään. 

Toivoa biohajoavista materiaaleista

Esimerkiksi jalkapallokentillä käytetään muovirouhetta, joka toimii tekonurmerna. Se on valmistettu auton renkaista, josta rouheen mikromuovi on jauhettu. Muovirouheen on havaittu aiheuttavan haittoja terveydelle ja ympäristölle, mutta auton renkaiden sijaan voitaisiin käyttää muitakin materiaaleja. 

Biohajoavian tuotteiden markkinat saattavat tulevaisuudessa kukoistaa, eikä vaihtoehtoja tarvitse hakea kaukaa: Suomestakin löytyy valmistaja, joka valmistaa biohajoavaa rouhetta ja näin haitallisempi materiaali voidaan korvata urheilukentillä.